Fideyo

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Hizmet Şartları

www.fideyo.com web sitesi ve mobil uygulaması (Kısaca: Platform) Fideyo İnternet Hizmetleri A.Ş Kısaca: Şirket) tarafından faaliyete geçirilmiştir. Platformu kullananların ve yararlananların aşağıda yer alan koşulları okumaları önemle önerilir ve okudukları kabul olunur. Aşağıdaki koşulların kabul edilmemesi halinde platform kullanmanın derhal durdurulması ve sonlandırması gereklidir. Platforma 18 yaşın altındaki kişilerin kullanıcı olması yasaktır. 18 yaş altı kişiler ancak veli/vasilerinin işbu kullanıcı şartlarını kabul etmesi ile platformdan faydalanma hakkına sahiptir.

Fideyo İçerikleri Şirket, platform aracılığıyla, ünlü kişilerden, sanatçılardan ve influencerlardan (“Tanınmış Kişiler”) kişiselleştirilmiş videolar (“Fideyo”) edinme şansına sahipsiniz. Fideyo talep ederken ve platformu kullanırken; Herhangi bir yasa veya düzenlemeye aykırı davranmamayı; Başkalarının fikri mülkiyet haklarını, gizliliğini, özel hayatını veya diğer yasal haklarını ihlal etmemeyi, çiğnememeyi veya kötüye kullanmamayı, Yasadışı, küfürlü, taciz edici, itibarı zedeleyici, pornografik, uygunsuz, saygısız, müstehcen, nefret dolu, ırkçı veya diğer türlü sakıncalı olabilecek herhangi bir şey yayınlamamayı, paylaşmamayı veya talep etmemeyi, bu amaca yönelik kullanmamayı İstenmeyen veya yetkisiz reklam veya spam gibi ticari iletişimler göndermemeyi, Herhangi bir kişiyi taklit etmek ya da kimlik avı gibi diğer benzeri hileli işlemleri yapmamayı. Fideyoları asla ticari amaçlarla kullanmamayı, tanınmış kişinin itibarını zedeleyecek şekilde kullanmamayı ve kullanımına katkı sağlamamayı taahhüt ederseniz.

Fideyo talep etme Bir “tanınmış kişiye” platformda yazılı kullanım şekline uygun olarak Fideyo isteği gönderdikten sonra, “tanınmış kişinin” isteğinizi kabul etmesi veya reddetmesi için 48 saati vardır. İsteğiniz kabul edildiğinde, seçmiş olduğunuz ödeme yönteminden ücret kesintisi yapılacaktır. Tanınmış Kişinin istediğinizi reddetmesi hariç olmak üzere, İstek talebinizden sonra hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz. “Tanınmış Kişi” sizin isteğinizi hiçbir neden olmadan kabul etmeyebilir, geri çevirebilir. “Tanınmış Kişi” isteğinizi kabul ettiği takdirde 48 saat içerisinde videonuz hazırlanacaktır. “Tanınmış kişinin” video içeriğini sizin isteğinizin ana konusu ile bağlantılı olacak şekilde hazırlayacağını ancak sizin talimat ve istekleriniz ile tamamen aynı olacak şekilde yapmak zorunda olmadığını, istediği her ortamda, mekânda, format ve senaryoda hazırlayabileceğini kabul ederseniz. Fideyo tamamen “tanınmış kişinin inisiyatifinde olmak üzere en az 15 Sn. ve fazla 2 dk. olacak şekilde üretilir. Ödemenizin alınmasından sonra, Fideyo için kendi kişisel, ticari olmayan ve tanıtım amaçlı olmayan amaçlarınız doğrultusunda kullanabilmeniz için münhasır olmayan bir lisans verilir. Fideyo lisanslıdır ve satılmaz. Fideyo ile ilgili haklarınızı yeniden satamazsınız, reklam amaçlı, tanıtım amaçlı ve “tanınmış kişinin ve 3.kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız, kullanımına izin veremezsiniz. Bu durumlardan birinin varlığı halinde Şirket’in ve tanınmış kişilerin size ve diğer kullanan kişilere dava açma, içerikleri kaldırma ve engelleme hakkı saklıdır.

Bu şartlardan herhangi birini ihlal ederseniz, Fideyo lisansınız bildirimsiz ve tek taraflı iptal edilir. Kullanıcı, Şirket’e geri alınamaz ve kalıcı olarak değiştirilemez şekilde Platformu işletmek ve aşağıda belirtilenleri sağlayabilmek amacıyla, çoğaltma, lisanslamak, dağıtmak, değiştirmek, uyarlamak, kamuya açık olarak sunmak, ifşa etmek, türetmek, yaratmak veya başka şekilde kullanmak; Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek ve Platformun, Hizmetlerin ve Şirketin diğer tüm ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak, pazarlamak ve tanıtımını yapmak için “Tanınmış Kişiye” yaptığınız herhangi bir istek ve içerik dahil olmak üzere, herhangi bir sosyal medya veya Şirket tarafından kullanılan başka bir hesap aracılığıyla her türlü mecrada kullanımına ilişkin kalıcı izin vermektesiniz. İşbu izin sözleşmenin feshinden sonrada geçerli olmaya devam edecektir.

Sorumluluk ve Kısıtlamalar Şirket, Kullanıcılar ve tanınmış kişiler arasında kişiselleştirilmiş videolar “Fideyo” için platform sağlar. Bu platform eğlence ve sosyal deneyim amaçlıdır. Hiçbir şekilde reklam, tanıtım, ticari ve danışmanlık anlamında kullanılamaz. Şirket; Tanınmış Kişinin uygunluğunu, yeteneklerini ve niteliklerini araştırmaz. Kullanıcı olarak “tanınmış kişilerin” nitelik ve özelliklerini araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şirket ve “tanınmış kişiler” üretilen içeriklerden veya içeriklerin beklentinizi karşılamamasından veya başka bir sebeple sorumlu tutulamaz. Tanımış Kişilerin kişiselleştirdiği videolar “Fideyo” kullanıcı ile bir etkileşim sağlamak üzere üretilir. Bu içeriklerin ekonomi, sağlık, kültürel vb. konularda danışmanlık hizmeti olmadığını, doğru veya yanlış olabileceğini bu içerikler nedeni ile “tanınmış kişinin ve Şirket’in herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığımızı kullanıcı olarak kabul etmektesiniz. Tanınmış Kişi tarafından üretilen içeriği paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin sorumluğunuzdadır. Şirket tarafından genel olarak içerikler incelenmez ve kontrol edilmez.

Diğer Hükümler Şirket’in veya tanınmış kişiden birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden Taraflarca öngörülemeyecek nedenler, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, sağlık ve benzeri haller geciktirici sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da geciktirici sebep olarak kabul edilecektir. İşbu durumların varlığı halinde taahhüt edilen sürelerin uzayabileceğini kabul edersiniz. Taahhüt edilen sürenin 72 saat aşması halinde talebiniz halinde ödemiş olduğunuz ücretler tarafınıza iade edilecektir. Ancak bu sebeplerden dolayı Şirket’in ve Tanınmış kişinin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederseniz.

Uyuşmazlıklar Taraflar, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı öncelikle kendi aralarında ve sulh yoluyla halletmeye gideceklerdir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşme hükümleri, bu Sözleşme ‘de bulunmayan hükümlerde ise yerel kanunlar uygulanacaktır.

Yürürlük İşbu Sözleşme 6 ( altı) madde olarak düzenlenerek üyeliğin onaylanması ile yürürlüğe girmiştir. Şirket tarafından zaman zaman sözleşme güncellenebilir ve yenilebilir, güncellenen her madde bakımından yürürlük tarihi güncelleme tarihi olacaktır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Fideyo İnternet Hizmetleri A.Ş tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların tarafıma duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmeme, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafımla paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay gösteriyorum.